Tarief

Vergoeding in 2016
In principe wordt de therapie vergoed door uw zorgverzekering waarbij eerst uw eigen risico wordt aangesproken (in 2017 is het eigen risico in ieder geval € 385,– maar hangt af van de keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw zorgverzekering). Om de therapie vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.