Over mij

stevenklein

Sinds ik in 1997 ben afgestudeerd heb ik in verschillende revalidatie-instellingen gewerkt. Ik heb daar mensen begeleid die na een dwarslaesie of na een hersenletsel weer terug moesten keren in de maatschappij. Ook heb ik op de afdeling chronische pijn gewerkt waar mensen met onbegrepen lichamelijke klachten werden behandeld. Ondanks dat ik het erg naar mijn zin had, ben ik in 2007 gestart met een eigen praktijk en dat doe ik met veel plezier.

Ik sta in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 19064033325. Een zorgverlener met een BIG-registratie mag de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het beroep hoort. Zorgverlener met een BIG-registratie vallen onder het medisch tuchtrecht. Het BIG-register gaat niet over klachten over zorgverleners.
Verder ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) onder nummer 4482. Door mijn lidmaatschap ben ik gebonden aan de beroepscode voor psychologen waarmee geheimhouding van de therapeutische informatie wordt gewaarborgd en voldoe ik aan alle wettelijke criteria die een kwalitatief hoogwaardige professionele praktijkvoering garanderen.
Verder sta ik ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel) onder nummer 50739670.

foto