Tarief en wachttijd

 

Vergoeding in 2024
In 2024 is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw verzekering valt onder een van de grote collectieven die gezamenlijk zorgverleners contracteren. Kijk op www.zorgwijzer.nl om te vinden welke labels horen bij deze collectieven.
In principe wordt de therapie vergoed door uw zorgverzekering waarbij eerst uw eigen risico wordt aangesproken (in 2024 is het eigen risico in ieder geval € 385,– maar hangt af van de keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw zorgverzekering). Wanneer uw huisarts u heeft verwezen met een vermoeden van de aanwezigheid van een psychische stoornis (diagnose) en dit in de intakefase is bevestigd, dan komen de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking via uw basisverzekering. Als een intake (diagnostiek) niet leidt tot start van een behandeling, wordt deze wel bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen diagnose wordt vastgesteld, wanneer u doorverwezen moet worden of wanneer u ervoor kiest om behandeling niet te starten. Per maand gaat een factuur naar uw zorgverzekeraar van de sessies die u in de achterliggende maand hebt gehad. Hierdoor wordt het voor u en voor uw zorgverzekeraar inzichtelijker wat er per maand aan zorg is geleverd.
In de geldende tarieven zijn alle administratieve taken van uw zorgverlener opgenomen.
Per contract met zorgverzekeraars kunnen de tarieven afwijken, maar nooit hoger zijn dan de NZA tarieven voor 2024.

Wachttijd
Voor Houten geldt dat de wachttijd voor aanmelding 8 weken bedraagt. Na het intakegesprek is de wachttijd ongeveer 2 weken tot de start van de therapie. Voor Vaassen geldt dat de wachttijd voor aanmelding 8 weken bedraagt. Na het intakegesprek is de wachttijd ongeveer 2 weken tot de start van de therapie.

Praktische informatie
De openingstijden van de praktijk zijn dagelijks van 8.00-17.00 waarbij ik op maandag, dinsdag en vrijdag in Houten werk. Op woensdag en donderdag werk ik in Vaassen. Bij crisis kunt u buiten deze werktijden contact opnemen met de huisartsenpost. Voor het verzetten van een afspraak dient u zich uiterlijk 24 uur van tevoren (zaterdag en zondag niet meegerekend) af te melden want anders ben ik genoodzaakt om een bedrag van € 50,– bij u in rekening te brengen. Bij vakantie of ziekte stem ik met mijn collega’s af over eventuele (tijdelijke) overname van de behandeling. Met deze collega’s heb ik een samenwerkingsovereenkomst.