Tarief en wachtlijst

Vergoeding in 2022
In principe wordt de therapie vergoed door uw zorgverzekering waarbij eerst uw eigen risico wordt aangesproken (in 2022 is het eigen risico in ieder geval € 385,– maar hangt af van de keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw zorgverzekering). Om de therapie vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Wachtlijst
Voor Houten geldt dat de wachtlijst voor aanmelding 6-8 weken bedraagt. Na het intakegesprek is de wachtlijst ongeveer 2 weken tot de start van de therapie.

Voor Vaassen geldt dat de wachtlijst voor aanmelding 4-6 weken bedraagt. Na het intakegesprek is de wachtlijst ongeveer 2 weken tot de start van de therapie