De therapie

Ik heb in de afgelopen jaren veel mensen begeleid en ik ben vaak onder de indruk van de veerkracht die mensen hebben wanneer zij met tegenslag te maken hebben: hoe uitzichtloos het soms ook lijkt, vaak kan iemand met hulp van therapie toch de draad van het leven weer oppakken.

De kracht van therapie is dat u met iemand kunt praten die neutraal, onafhankelijk maar betrokken met u meedenkt om oplossingen te zoeken voor de problemen waar u last van heeft. Eén van de belangrijkste doelen in therapie is dat u weer hoop en zicht krijgt op verbetering. Soms is dat met een paar gesprekken te bereiken, soms kost het meer tijd. Daarbij vind ik het belangrijk dat dit veranderingsproces op een natuurlijke manier verloopt. Het moet goed voor u voelen en bij u passen.

 

Online-therapie

Online-therapie via WeSeeDo

Indien nodig kan ook gebruik gemaakt worden van een behandeling via WeSeeDo. WeSeeDo is een beveiligde videoverbinding. De meerwaarde van WeSeeDo is dat therapie toegankelijk en flexibel is. Zeker als u last heeft van straatvrees kan WeSeeDo een goed middel zijn om aan uw problemen te werken en een eerste stap te zetten. Ook als u minder goed ter been bent kan WeSeeDo een goed hulpmiddel zijn bij therapie. Woont u in het buitenland (of bent u op vakantie) en wilt u met een Nederlandstalige psycholoog spreken? Dan kunt u via WeSeeDo gesprekken met mij voeren.

MyMindspace

MyMindspace is een interactief therapieprogramma welke een goede aanvulling kan zijn op onze gesprekken. Tijdens de therapie kan ik, als u dat wilt, een aantal modules voor u klaarzetten met interessante artikelen en opdrachten. U kunt dan in uw eigen tempo met deze modules aan de gang gaan waarbij ik uw vorderingen op afstand kan volgen. Ook biedt MyMindspace de mogelijkheid om een dagboek bij te houden wat ik ook weer op afstand kan lezen en waar we het eventueel in het volgende gesprek over kunnen hebben. Bovendien kan het een fijn idee zijn om gedachten en gevoelens van u af te schrijven in de wetenschap dat ik het lees. Deze verbinding is beveiligd.

Therapievormen

Oplossingsgerichte psychotherapie

U zult vast wel merken dat uw problemen variëren: op sommige dagen zult u er veel last van hebben en op andere dagen zult u er minder last van hebben. Binnen de oplossingsgerichte therapie wordt vooral aandacht besteed aan de momenten dat de problemen wat minder aanwezig zijn en wat uw aandeel daar in is geweest. Vaak geeft dit verhelderende en verrassende inzichten.

Cognitieve gedragstherapie

U zult vast wel merken dat andere mensen veel invloed hebben (gehad) in uw leven. Anderen reageren op u en u reageert op anderen. Het heeft u gevormd tot wie u bent. Het kan zijn dat u in het contact met anderen geleerd heeft om op een bepaalde manier naar u zelf en naar andere mensen te kijken. Het is echter de vraag of uw manier van denken overeen komt met de realiteit. Cognitieve gedragstherapie helpt u om verkeerde denkpatronen op te sporen. Het biedt ruimte om u anders op te stellen in het contact met andere mensen waardoor u positieve ervaringen leert op te doen.

EMDR

Als u iets ernstigs heeft meegemaakt dan zult u misschien nog vaak aan deze gebeurtenis terugdenken. Dat kan ook op uw huidige leven veel invloed hebben omdat u zich angstig of somber voelt. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in slaapproblemen en concentratieproblemen. EMDR kan vaak in een paar sessies helpen om gebeurtenissen uit het verleden te verwerken.

ACT (Acceptance en Commitment Therapie)

Misschien herkent u zich hierin: u wilt dingen veranderen maar keer op keer loopt u met uw hoofd tegen de muur. Toch blijft u het proberen  en misschien bijt u zich er helemaal in vast waardoor u minder aandacht heeft voor andere dingen die het leven zo interessant kunnen maken. Door ACT kunt u leren om uw problemen te accepteren waardoor er ruimte komt voor de dingen waar u wel invloed op heeft.

Privacyverklaring (wet AVG)

Privacyverklaring (wet AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze wet eist dat iedere organisatie, ook de praktijk van een zelfstandig gevestigde GZ-psycholoog zoals psychologiepraktijk "Het Hout", de privacy van zijn clienten in acht neemt en maatregelen neemt deze te beschermen. Psychologiepraktijk "Het Hout" hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Hieronder kunt u lezen hoe psychologiepraktijk "Het Hout" uw gegevens behandelt.
Uw dossier
De wet verplicht GZ-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. De software die psychologiepraktijk "Het Hout" gebruikt is volgens de nieuwe regels van de wet AVG geoptimaliseerd.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Wij hebben als GZ-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is het voor GGZ zorgaanbieders in de zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit document maakt het voor u inzichtelijk hoe ik aan
kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geef. Een papieren exemplaar is op de praktijk aanwezig voor inzage.
Meer informatie
Mijn praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u telefonisch contact met mij opnemen.