Specialisaties

U kunt voor veel klachten bij mij terecht. Ik heb een aantal klachten toegelicht. Overigens wil ik hiermee niet de indruk wekken dat ik “in vakjes denk”, in tegendeel zelfs. Ik vind het belangrijk om uw behoefte en mijn kennis op elkaar af te stemmen. Dat maakt elke therapie uniek.

Soms kan ik u niet behandelen. Als u last heeft van een acute psychose (dat wil zeggen als u last heeft van wanen of hallucinaties) dan kan ik u niet verder helpen. Verder behandel ik u niet als u ernstig verslaafd bent of als u suïcidaal bent. U kunt zich dan beter via de huisarts laten verwijzen naar een gespecialiseerde GGZ-instelling.

Depressie

Bent u niet meer in staat om te genieten van activiteiten? Is het lastig voor u om contact met andere mensen te onderhouden? Merkt u dat u weinig energie heeft? Heeft u een leeg gevoel? Heeft u last van schuldgevoelens en concentratieproblemen? En heeft u deze klachten al een tijd? Het zou goed kunnen dat u depressief bent.  Waarschijnlijk bent u niet meer in staat om te genieten van dingen waar u voorheen wel van genoot. U zult waarschijnlijk wel merken dat het contact met andere mensen moeizamer verloopt, misschien voelt u zich onbegrepen, leeg en eenzaam.
Vaak zijn er meer oorzaken te vinden die een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. Het kan zijn dat u een negatief zelfbeeld heeft waardoor uw stemming sterk wordt beïnvloed door het gedrag van anderen. Of misschien stelt u wel te hoge eisen aan uzelf. Ook ernstige gebeurtenissen die u onvoldoende verwerkt heeft kunnen leiden tot depressieve gevoelens.
 

Lichamelijke klachten

Als u lichamelijke klachten heeft dan zult u in de meeste gevallen uw huisarts of (fysio)therapeut raadplegen die u vervolgens gaat onderzoeken. Uit het onderzoek zal dan blijken of er iets aan uw klachten te doen is of niet. Als u herstelt is er niets aan de hand maar het wordt anders als u onvoldoende herstelt van uw klachten. Ondanks alle pogingen kan het zijn dat herstel niet meer mogelijk is en dat u met uw klachten zal moeten leren leven. Maar hoe doe je dat? Het is lastig genoeg om bijvoorbeeld werk en sociale contacten te blijven combineren als je lichamelijke klachten hebt. U zult misschien andere keuzes moeten gaan maken, meer uw grenzen moeten leren aangeven.
Wat het nog moeilijker kan maken is dat u klachten heeft die niet te verklaren zijn. U heeft bijvoorbeeld pijn maar er kan geen oorzaak voor deze pijn gevonden worden. Wat dan? Moet u rekening met uw pijn houden of juist niet? En hoe reageert uw omgeving hierop? Heeft men begrip of vindt men dat u zich aanstelt? Zoals u ziet zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op hoe u met uw klachten omgaat.

Rouw

Rouwen hoort bij het leven. Als een dierbaar iemand is overleden dan heeft u tijd nodig om aan het gemis te wennen en uw leven opnieuw vorm te geven. De één bereikt dit door er veel over te praten, een ander bereikt dit door bijvoorbeeld veel te sporten om zijn verdriet en boosheid kwijt te raken. Als rouw op een normale manier verloopt dan zult u na een bepaalde tijd merken dat u weer de dingen doet die belangrijk zijn voor u en dat u daar weer van kunt genieten.
Het kan echter ook zo zijn dat u het moeilijk vindt om de draad van uw leven weer op te pakken. U blijft hangen in het verdriet van het gemis en het wordt bijvoorbeeld steeds lastiger om uw werk vol te houden of om uw vrienden en familie te blijven zien. Vaak luidt het advies om weer leuke dingen te doen en de draad van het leven weer op te pakken. Dat zult u waarschijnlijk ook wel willen maar hoe doe je dat als je merkt dat je somber bent en niet meer kan genieten? Als er niets gebeurt dan kan rouw overgaan in een depressie. Overigens hoort rouw niet alleen bij sterfte. Bijna elk verlies gaat gepaard met rouw. Voorbeelden hiervan zijn het doormaken van een echtscheiding of het verliezen van een baan.  

Burnout

Bent u geprikkeld? Kost het u moeite om van inspanningen te herstellen? Merkt u dat u alleen nog maar met uw werk bezig bent en geen energie heeft voor andere dingen? Het zou er op kunnen wijzen dat u een burn-out heeft of richting een burn-out opgaat. De signalen van een burn-out zijn irritatie, veel en langdurige stress, uitputting, vermoeidheid, spierpijn, nekpijn, hoofdpijn. Vooral het gevoel van uitputting staat centraal bij een burn-out: alles lijkt energie te kosten en bij de minste inspanning kunt u zich al moe voelen. Misschien merkt u wel dat het u steeds meer moeite kost om te herstellen van een inspanning.
Een burn-out kan ontstaan door langdurige overbelasting waarbij mensen onvoldoende in staat zijn geweest om zich te ontspannen en afstand te nemen tot het werk. Het kan zo zijn dat u alles op alles heeft gezet om uw werk zo lang mogelijk vol te blijven houden en dat u alle leuke en ontspannende activiteiten geschrapt heeft. Het gevolg is dat u langzaam maar zeker steeds vermoeider en uitgeput raakt. Meestal hebben mensen in uw omgeving dit eerder door dan u zelf.  Misschien zult u moeten leren om beter voor u zelf op te komen en beter voor u zelf te zorgen.  

Piekeren

Iedereen piekert wel eens en meestal gaat het vanzelf weer over. Soms hebben mensen last van het piekeren en blijven ze hangen in piekeren. Mensen die de neiging hebben tot piekeren denken vaak aan negatieve dingen zonder dat het probleem opgelost wordt. Misschien herkent u dit patroon en heeft u ook de neiging om in cirkels te denken. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn omdat u maar niet tot actie komt. Piekeren levert weinig of niets op en het is dodelijk vermoeiend. Vaak gaat het samen met slaapproblemen.

Vooral mensen die geneigd zijn om de ander niet tot last te willen zijn en hun problemen zelf op willen lossen kunnen last krijgen van piekeren. Misschien merkt u wel dat u het moeilijk vindt om uw problemen te bespreken met anderen omdat u bang bent dat anderen het stom vinden wat u denkt of omdat u bang bent dat anderen er misbruik van kunnen gaan maken. Neigt u ook om op deze manier te denken voor anderen en hun gedrag te voorspellen? Heeft u ook allerlei scenario’s klaarliggen om op elke reactie van de ander voorbereid te zijn? En kloppen uw voorspellingen?

Angst en paniek

Heeft u last van hyperventilatie? Breekt het zweet u uit en is uw ademhaling hoog? Is uw hartslag 150 en denkt u dat u dood gaat? En heeft de arts niets kunnen vinden? Dit kan er op wijzen dat u last heeft van een paniekstoornis. Het bestaat uit vaak korte maar heftige angstgevoelens. Het kan zijn dat deze gevoelens alleen in bepaalde situaties optreden en dat u deze situaties gaat vermijden. Zo kan het zijn dat u de straat niet meer op durft te gaan of dat u niet meer in een auto durft te rijden. Misschien vermijdt u ook wel grote groepen mensen.
Omdat paniekaanvallen vaak heftige lichamelijke klachten geeft zoeken mensen vaak hulp bij de huisarts. Soms helpt het om gerust gesteld te worden en te horen dat u lichamelijk gezond bent. Vaak blijkt echter dat deze geruststelling van korte duur is en dat de paniekaanvallen weer terugkeren. Vaak spelen psychische klachten een rol bij het ontstaan van deze klachten. Misschien kropt u uw emoties teveel op omdat u het moeilijk vindt om uw mening naar voren te brengen of vindt u het moeilijk om voor u zelf op te komen. Misschien heeft u iets heftigs meegemaakt en kan alleen al de gedachte aan deze gebeurtenis tot angst en paniek leiden.

Relatieproblemen

Merkt u dat u voortdurend strijd heeft met uw partner? Vindt u dat uw relatie een sleur is geworden? Heeft u het gevoel dat u niet uzelf kunt zijn in uw relatie? Doet u iets waar uw partner geen weet van heeft en voelt u zich daar schuldig over? Het kan opluchten om met iemand te praten die objectief, neutraal maar betrokken met u meedenkt. Het zou u kunnen helpen om op een andere manier in uw relatie te staan en op een andere manier met uw partner om te gaan.
Mocht u er behoefte aan hebben dan kunnen relatiegesprekken ook afgewisseld worden met individuele gesprekken.

Overige klachten

Mocht u zich niet herkennen in de klachten die ik op mijn website heb vermeld, neem dan gerust contact met mij op zodat we kunnen overleggen of ik iets voor u kan betekenen.
Verder kan de indruk gewekt zijn dat u zich alleen voor ernstige problemen bij mij kunt aanmelden. Het tegendeel is waar. Ook als u vindt dat het goed met u gaat maar u toch de behoefte heeft aan iemand die even met u meedenkt, kunt u zich bij mij aanmelden.